Uppdaterad

Finns det några principer för bemanningen av lovskola?

Ja, mellan SKR och Lärarnas Riksförbund finns följande överenskommelser:
I första hand ska bemanningen hanteras vid tjänsteplaneringen där man tar fram en plan för hur många, och vilka, lärare som ska bemanna lovskolan. Dessa lärare jobbar då något mindre under ordinarie läsår för att finnas tillgängliga under lovskolan.

En annan möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att träffa överenskommelse om arbete inom lovskola med ytterligare sex A-dagar har införts i HÖK21.

Den som frivilligt överenskommer att arbeta med lovskola upp till 6 extra dagar får om den totala arbetstiden inklusive lovskolans extra a-dagar inryms inom ordinarie årsarbetstid, genom färre timmar per dag de övriga 194 A-dagarna, 150 % av kalenderdagslönen per extra arbetsdag. Skulle arbetstiden inklusive lovskolan överstiga ordinarie årsarbetstid blir ersättningen 200 % av kalenderdagslönen per extra arbetsdag.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal som reglerar villkoren för de lärare som tas i anspråk under lovskolan.

Slutligen har arbetsgivaren möjlighet att beordra övertid, och då betalas kvalificerad övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal till läraren. Detta är en kostsam lösning för arbetsgivaren, men tanken är ju att lovskolan ska finnas med i planeringen från början och därmed rymmas inom ordinarie arbetstid för de lärare som åtar sig uppdraget att arbeta med lovskola.


Se även dessa frågor och svar:

*Lovskola erbjuds de elever i åk 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte nå, gymnasiebehörighet. Denna bestämmelse infördes redan 2017 och bör därför finnas med i arbetsgivarens planering för bemanningen av hela skolåret.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla