Uppdaterad

Finns det några principer för bemanningen av lovskola?

Ja, mellan SKR och Lärarnas Riksförbund finns följande överenskommelser:
I första hand ska bemanningen hanteras vid tjänsteplaneringen där man tar fram en plan för hur många, och vilka, lärare som ska bemanna lovskolan. Dessa lärare jobbar då något mindre under ordinarie läsår för att finnas tillgängliga under lovskolan.

Det kan också finnas lokala kollektivavtal som reglerar villkoren för de lärare som tas i anspråk under lovskolan. Ett exempel kan vara kompensation i tid eller pengar för de extra timmar man frivilligt arbetar utöver den reglerade arbetstiden. Kontakta ett ombud i din LR-förening för att ta del av eventuella avtal.

Slutligen har arbetsgivaren möjlighet att beordra övertid, och då betalas kvalificerad övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal till läraren. Detta är en kostsam lösning för arbetsgivaren, men tanken är ju att lovskolan ska finnas med i planeringen från början och därmed rymmas inom ordinarie arbetstid för de lärare som åtar sig uppdraget att arbeta med lovskola.


Se även dessa frågor och svar:

*Lovskola erbjuds de elever i åk 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte nå, gymnasiebehörighet. Denna bestämmelse infördes redan 2017 och bör därför finnas med i arbetsgivarens planering för bemanningen av hela skolåret.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla