Uppdaterad

Hur kan arbetsgivaren förändra min arbetstid under coronapandemin?

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren till exempel omfördela A-dagarna så att ”påsklovet” kommer att omfatta två veckor och att sedan förlägga de 4 A-dagar som då frigörs till dagar som annars skulle ha varit arbetsfria, exempelvis fredagen efter Kristihimmelsfärdsdag och första maj och två extra dagar före sommarferien i juni.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom förskjuten arbetstid. Sådan ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. För kommunalt anställda finns i Allmänna Bestämmelser §13 Arbetstid alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla