Uppdaterad

Hur kan jag få koll på min reglerade arbetstid?

Ett effektivt sätt att få koll på din reglerade arbetstid är att använda LR:s digitala arbetstidsverktyg.

Det bästa är om du börjar använda verktyget så fort du har fått ditt schema för läsåret. I verktyget matar du först in din ”normalvecka” med start- och sluttider. Sedan lägger du in avvikelser som du känner till, så som utvecklingssamtal och rättning av nationella prov. När du har lagt in planeringen för hela året räknar verktyget ut om din årsarbetstid håller sig inom 194 dagar och 1360 timmar.

Om det uppstår nya arbetsuppgifter under året, till exempel ett extra föräldramöte, så går du in i verktyget och lägger till detta. Verktyget räknar då ut vad din nya årsarbetstid blir. Blir det för många timmar i din årsarbetstid ska du så fort som möjligt ta en diskussion med din rektor om hur ni ska lösa det.

Kom ihåg att det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och ska se till att lärare och andra anställda inte blir sjuka på grund av för hög arbetsbelastning. Arbetsgivaren ska därför se till att anpassa resurserna efter de krav som ställs i arbetet.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla