Uppdaterad

Hur mycket arbetstid har jag som ferieanställd lärare?

Som ferieanställd lärare har du årsarbetstid istället för veckoarbetstid. Årsarbetstiden är 1767 timmar om du är kommunalt anställd lärare och 1807 timmar för om du tillhör Almegas friskoleavtal.

Årsarbetstiden är uppdelad på reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Oavsett om du jobbar på en kommunal skola eller en friskola så är den reglerade arbetstiden 1360 timmar per år. De resterande timmarna är förtroendearbetstid.

Den reglerade arbetstiden får läggas ut under högst 194 dagar under perioden augusti till juni. Om den reglerade arbetstiden fördelas jämnt på de 194 dagarna blir det cirka 35 timmar i veckan. 35 timmar i veckan är dock ett snitt. Under perioder med exempelvis nationella prov och utvecklingssamtal krävs mer arbetstid, och den reglerade arbetstiden blir kanske 40 timmar under sådana veckor. Det innebär att andra veckor måste innehålla färre arbetsuppgifter, så att den reglerade arbetstiden då blir 30 timmar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla