Uppdaterad

Får jag ingen lunchrast när jag äter med barnen?

Fråga: Jag har fått ett schema där det inte finns någon lunchrast två av dagarna eftersom jag äter med barnen då. Får det vara så?

Svar: Nej, så får det inte vara. Under din rast är du inte i tjänst och får inte heller betalt. Om du är ålagd av din rektor att äta pedagogisk lunch med eleverna har du tillsynsplikt och är alltså i arbete.

Du har därför rätt till rast senast efter fem timmars arbete, vilket kan vara före eller efter den pedagogiska måltiden. Rasten kan i vissa fall ligga efter den sista lektionen om du exempelvis arbetar i årskurs 1 och eleverna slutar för dagen kl. 13.00. Rast för dig behöver alltså inte vara synonymt med elevernas rast.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla