Uppdaterad

Jag har haft föräldramöte på kvällstid. Har jag rätt till ersättning?

Kollektivavtalet definierar arbete under viss tid på dygnet som obekväm. I regel gäller detta arbete på kvällar, nätter och helgdagar. I det kommunala avtalet ger till exempel arbete mellan klockan 19 och 22 måndag till torsdag rätt till ob-ersättning.

Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid. Du behöver alltså inte få godkänt i förväg av rektorn att du kommer att ta ut ob-ersättning, om ni från början är överens om utlägget av arbetsuppgifter och arbetstid.

Om din ordinarie arbetstid har förlagts till kvällstid i stället för till dagtid, till exempel för att ett föräldramöte ska kunna genomföras, kan du alltså ha rätt till ob-ersättning enligt regler i kollektivavtalet.

Föräldramötet ska vara inplanerat i god tid. Annars kan det istället uppstå övertid som ska ersättas med övertidsersättning. Om du får övertidsersättning kan du inte dessutom få OB-ersättning för samma tid.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla