Uppdaterad

Jag har redan jobbat mina 1360 timmar och erbjuds nu att arbeta på lovskolan. Vad gäller?

Det finns principer för hur ersättning ska hanteras mellan kommunala arbetsgivare och Lärarnas Riksförbund. Läs mer om detta här.

Om du är anställd på en fristående skola kan det också finnas överenskommelser i lokala kollektivavtal. Kontakta ditt föreningsombud eller lokalombud för att få svar på om avtal finns och för att få stöd och råd avseende vad du behöver tänka på och komma överens om innan du accepterar att arbeta på lovskolan. Det som behöver regleras är framförallt hur många timmar du ska arbeta per dag och vilken ersättning som ska utgå.


Se även dessa frågor och svar:

*Lovskola erbjuds de elever i åk 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte nå, gymnasiebehörighet. Denna bestämmelse infördes redan 2017 och bör därför finnas med i arbetsgivarens planering för bemanningen av hela skolåret.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla