Uppdaterad

Jag har vikarierat en lektion för en sjuk kollega. Har jag rätt till övertid?

Övertid är arbete utöver ordinarie arbetstid för en heltidsanställd arbetstagare.

När den reglerade tiden har lagts ut i ett arbetstidsschema blir den din ordinarie arbetstid. Du måste således alltid utgå från ditt schema, över den reglerade tiden, i resonemang kring övertid.

Om du har vikarierat inom din reglerade tid har ingen övertid uppkommit.

Om vikariatet har legat utanför den reglerade tiden, eller om du har stannat kvar efter din reglerade tid för att utföra de arbetsuppgifter som du inte hunnit med under dagen på grund av vikariatet, kan du ha rätt till övertidsersättning.

Övertid måste alltid vara beordrad eller överenskommen i förväg. Du kan inte på eget bevåg jobba över och få övertidsersättning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla