Uppdaterad

Kan arbetsgivaren förkorta elevernas sommarlov på grund av coronapandemin?

Ja, förordningen med anledning av coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning. För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång. Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla