Uppdaterad

Kan arbetsgivaren kräva under coronapandemin att jag undervisar på de dagar som normalt sett används till fortbildning?

Ja, om elevernas läsår förlängs så kan undervisning förläggas till dessa dagar oaktat om du är anställd med ferie- eller semestertjänst. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att den fortbildning som planerats för lärarna läggs ut vid ett annat tillfälle.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla