Uppdaterad

Kan arbetsgivaren verkligen kräva att jag ska arbeta på röda dagar på grund av coronapandemin?

Det finns inget i avtalet som förhindrar detta oavsett om du har ferie- eller semestertjänst. Däremot har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Regelverket om dygns- och veckovila måste också följas. Så du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. I det kommunala avtalet finns möjligheter att göra undantag från detta i vissa situationer.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla