Uppdaterad

Kan lärare komma att omfattas av korttidsarbete under coronapandemin?

Det stora flertalet av de arbetsplatser där Lärarnas Riksförbund har medlemmar kan inte omfattas av korttidsarbete. Skolor och friskolor, liksom all annan offentlig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet kan nämligen inte omfattas av korttidsarbete. Återstår gör verksamhet hos privata arbetsgivare som inte i huvudsak är finansierade av allmänna medel.

För dessa arbetsplatser är ytterligare en förutsättning att det finns ett centralt kollektivavtal och Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren tecknar ett lokalt kollektivavtal som reglerar villkoren för korttidsarbetet. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal måste minst 70 procent ingå överenskommelse med arbetsgivaren.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla