Uppdaterad

Kan min lunchrast verkligen bara vara en halvtimme?

Fråga: Två dagar i veckan har jag lektion till klockan 12, och nästa lektion börjar klockan 12.30. I mitt schema är detta markerat som rast. Är det verkligen rast när det är så kort tid emellan lektionerna?

Svar: Nej, troligtvis kan inte den stunden räknas som din lunchrast eftersom den blir för kort. Sannolikt behöver du efter den sista lektionen plocka ihop material, kanske prata med en elev och lämna klassrummet innan din rast kan börja. Likaså behöver du en stund innan nästa lektion för att hämta material och kanske ställa i ordning innan eleverna kommer. Då blir själva tiden för din lunchrast för kort.

Arbetstidslagen Länk till annan webbplats. anger inte hur lång rasten ska vara, men praxis på svensk arbetsmarknad är att en lunchrast är mellan 30 och 60 minuter lång, där minimum är 30 minuter. Ditt schema ska alltså läggas så att du får rimlig tid på dig att avsluta och starta dina lektioner samt lämna och hämta det material du använder under lektionerna, och ändå får ut minst 30 minuters rast.

Som ditt schema ser ut nu finns ingen möjlighet för dig att verkligen få ut tillräcklig tid för rast. Det är arbetsgivarens ansvar att planera verksamheten så att kravet på rast kan uppfyllas. Din chef måste alltså se över ditt schema. Ta kontakt med ditt lokala ombud för stöd, och kom gärna med egna förslag till rektorn.

Syftet med rasten är att du ska kunna återhämta dig för att sedan orka slutföra arbetsdagen med god kvalitet på arbetet. Du får inte betalt för den tid du har rast och behöver inte vara på din arbetsplats eller ha med dig din jobbtelefon. Du får inte arbeta mer än fem timmar innan du får din rast.

Ett bra tips är att begära att tjänstefördelning och scheman behandlats i samverkan/skyddskommitté för att synliggöra organisatoriska arbetsmiljöproblem i ett tidigt skede.

Inom det kommunala avtalsområdet finns partsgemensamma svar kring lärares arbetstid. Se fråga 9 här. Länk till annan webbplats.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla