Uppdaterad

Kan rektorn bestämma att lärarna ska använda förtroendetiden till föräldramöten?

Nej. Föräldramöten ska planeras in i förväg inom ramen för lärarnas årsarbetstid. Vanligtvis är det arbetsgivaren som har bestämt att man ska ha föräldramöte och därmed ska de rymmas i den reglerade arbetstiden. Ibland får jag höra att rektorer vill att lärarna använder sin förtroendetid till föräldramötena, men det är fel. Förtroendetiden förfogar inte skolledningen över, utan det är bara läraren själv som bestämmer vad man gör med den tiden. Det här finns reglerat i kollektivavtal.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla