Uppdaterad

Måste man ha föräldramöten?

I skollagen hittar man inget stöd för att man måste ha föräldramöten. Skollagen säger att vårdnadshavare för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. I skollagen finns inget som säger att det måste ske i form av just föräldramöten.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla