Nästa läsår vill rektorn lägga mer tid för interna konferenser, rast- och måltidsvakter. Vi lärare menar att detta inte ryms inom den reglerade arbetstiden, och kommer öka arbetsbelastningen. Vad gäller?

Exempel: Inför det kommande läsåret vill rektor dels öka den gemensamma konferenstiden från två till tre timmar, dels öka tiden för rast- och måltidsvakt från 40 minuter till 60 minuter. Lärarna menar att detta inte ryms inom den reglerade arbetstiden och att arbetsbelastningen riskerar att bli för hög. Vad ska rektor beakta?

Rektor har ansvaret för arbetsmiljön samt för verksamhetens kvalitet. Rektor ska vidare säkerställa att den reglerade arbetstiden rymmer dessa arbetsuppgifter för var och en av lärarna. Arbetsgivaren har ansvar för att ingen lärare utsätts för risk för ohälsa med anledning av förändringen.