Uppdaterad

Om en händelse medför att man hastigt behöver ha ett föräldramöte som man inte hade planerat för, hur löser man det?

Om man blir beordrad att vara med på ett föräldramöte och det genererar tid utöver den reglerade arbetstiden så ska man få övertidsersättning, om man inte lyckas hitta någon annan lösning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla