Publicerad

Om man själv tar initiativ till att ha ett föräldramöte, hur gör man då med arbetstiden?

Om man som lärare ser ett behov att ha ett föräldramöte så ska man ta upp det med sin rektor. Berätta om situationen och motivera varför du behöver kalla till ett föräldramöte. Det bästa är om ni kan komma överens om att du använder din reglerade arbetstid till föräldramötet.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla