Uppdaterad

På tisdagar arbetar jag kl. 8-16. Nu har rektor kallat till en elevvårdskonferens kl. 16-17, och hänvisar till något som heter förskjuten arbetstid. Är detta korrekt?

När den reglerade tiden har lagts ut i ett arbetstidsschema blir den ordinarie arbetstid.

Arbetstidslagen innehåller en bestämmelse som säger att en arbetsgivare kan ändra ordinarie arbetstid med två veckors varsel. Undantag till denna bestämmelse finns i en del kollektivavtal som ger arbetsgivaren rätt att ändra arbetstiden med en dags varsel mot viss ersättning, t ex för lärare med semestervillkor.

I det kommunala avtalet gäller dock denna bestämmelse inte för lärare med ferietjänst, utan i ett fall som detta får den kommunala arbetsgivaren istället beordra och ersätta för arbete på övertid.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla