Räknas det som A-dagar om man är avstängd på grund av corona?

När du är avstängd står du till arbetsgivarens förfogande på samma sätt som om du hade arbetat, det vill säga de A-dagar som är utlagda ligger fast under avstängningen.