Uppdaterad

Rektor hävdar att jag måste förskjuta min arbetstid. Är detta korrekt?

Exempel: En lärare har sin reglerade arbetstid utlagd klockan 08:00-14:00 på torsdagar. Det uppstår problem med en elev, och ett möte behövs därför med kort varsel. På måndagen meddelar rektor att elevens föräldrar kommer på torsdag klockan 14:00, och att mötet planeras ta cirka två timmar. Rektor säger att eftersom läraren inte har någon undervisning mellan klockan 08:00 och 10:00 ska läraren ändra sin arbetstid den aktuella torsdagen till klockan 10:00-16:00. Rektor hävdar att läraren måste förskjuta sin arbetstid. Är detta korrekt?

Nej, bestämmelsen om förskjuten arbetstid är inte tillämplig på lärare anställda enligt Bilaga M (det kommunala avtalet). Rektor kan i stället beordra läraren till övertidsarbete den aktuella dagen.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla