Rektorn hävdar att det jag inte hinner inom min reglerade arbetstid ska rymmas inom förtroendetiden. Är det rätt?

Arbetsgivaren styr bara över den reglerade tiden, och kan inte bestämma över innehåll, tid och plats i din förtroendetid. De arbetsuppgifter som arbetsgivaren har ålagt dig ska alltså rymmas inom din reglerade arbetstid.