Uppdaterad

Rektorn hävdar under coronapandemin att det jag inte hinner inom min reglerade arbetstid ska rymmas inom förtroende­tiden. Är det rätt?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid är oförändrad. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden är att du fullgör den reglerade arbetstiden på annan plats än normalt.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla