Uppdaterad

Skolledningen ska planera in lärarnas reglerade arbetstid för verksamhetsåret. Parallellt med detta planeras träffar kvällstid vid flera tillfällen. Hur kan det förläggas för att rymmas inom de 1360 timmarna?

Exempel: Skolledningen är inne i planeringsfasen av nästkommande verksamhetsår och lärarnas reglerade arbetstid är utlagd måndag-fredag dagtid med 35 timmar per vecka under hela verksamhetsåret. Parallellt med detta planeras ett kalendarium med arbetsplatsträffar på kvällstid vid fyra tillfällen under året; tre timmar vid varje tillfälle. Hur kan den reglerade arbetstiden förläggas för att rymma dessa arbetsplatsträffar inom lärarnas reglerade arbetstid om 1 360 timmar?

Vid planeringen av verksamhetsåret ska lärarnas reglerade arbetstid förläggas så att arbetsplatsträffarna ryms inom de 1 360 timmarna.

Om all reglerad arbetstid förläggs på dagtid i lärarnas veckoschema ryms inte de aktuella arbetsplatsträffarna i den reglerade tiden. Övertidsarbete ska bara förekomma vid oplanerade, oförutsedda händelser eller tillfälliga arbetstoppar. De arbetsplatsträffar som ligger på kvällstid i det planerade kalendariet är varken oplanerade eller oförutsedda händelser.

Vid arbete på kvällstid, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla