Skolledningen ska planera in lärarnas reglerade arbetstid för verksamhetsåret. Parallellt med detta planeras träffar kvällstid vid flera tillfällen. Hur kan det förläggas för att rymmas inom de 1360 timmarna?

Exempel: Skolledningen är inne i planeringsfasen av nästkommande verksamhetsår och lärarnas reglerade arbetstid är utlagd måndag-fredag dagtid med 35 timmar per vecka under hela verksamhetsåret. Parallellt med detta planeras ett kalendarium med arbetsplatsträffar på kvällstid vid fyra tillfällen under året; tre timmar vid varje tillfälle. Hur kan den reglerade arbetstiden förläggas för att rymma dessa arbetsplatsträffar inom lärarnas reglerade arbetstid om 1 360 timmar?

Vid planeringen av verksamhetsåret ska lärarnas reglerade arbetstid förläggas så att arbetsplatsträffarna ryms inom de 1 360 timmarna.

Om all reglerad arbetstid förläggs på dagtid i lärarnas veckoschema ryms inte de aktuella arbetsplatsträffarna i den reglerade tiden. Övertidsarbete ska bara förekomma vid oplanerade, oförutsedda händelser eller tillfälliga arbetstoppar. De arbetsplatsträffar som ligger på kvällstid i det planerade kalendariet är varken oplanerade eller oförutsedda händelser.

Vid arbete på kvällstid, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid.