Uppdaterad

Vad är arbetsskyldigheten för den som är avstängd, under coronapandemin, men i tjänst?

Man står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att utföra de arbetsuppgifter – inom anställningsavtalets ram – som arbetsgivaren anvisar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla