Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att arbetstagaren under en begränsad period går ner i arbetstid, arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får drygt 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en stor del av kostnaden. Utöver aktuellt kollektivavtal regleras villkoren för korttidsarbete i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.