Vad betyder korttidsarbete för arbetstiden och lönen?

En arbetstagare kan minska sin arbetstid med till 20, 40 eller 60 procent arbetstid men ändå behålla över 90 procent av lönen. Samtidigt kan arbetsgivaren halvera sin lönekostnad för medarbetaren. Staten går in och betalar tre fjärdedelar av kostnaden under en begränsad tid.