Uppdaterad

Vad ska få plats i den reglerade arbetstiden och vad ska rymmas inom förtroendearbetstiden??

Den reglerade arbetstiden är den tid som ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. Alla arbetsuppgifter som du själv inte kan bestämma tid, plats och innehåll för ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Undervisning, gemensam planering med kollegor, visst för- och efterarbete, utvecklingssamtal och föräldramöten är exempel på sådant som du ska hinna med under den reglerade arbetstiden. Även rättning av nationella prov och handledning av obehöriga kollegor ska få plats inom den reglerade arbetstiden.

Förtroendearbetstid är i första hand avsedd för för- och efterarbete. Inom förtroendearbetstiden kan även rymmas spontana elev- och föräldrakontakter samt tid för egen utveckling. Du styr själv över när och var den tiden ska användas, och du har fått arbetsgivarens förtroende att använda den på det sätt som gagnar din undervisning bäst.

Läs mer om vad som gäller för just ditt kollektivavtal här.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla