Uppdaterad

Vad ska få plats i den reglerade arbetstiden?

Den reglerade arbetstiden utgör den största delen av arbetstiden och är den tid som ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema. Alla arbetsuppgifter som du själv inte kan bestämma tid, plats och innehåll för ska rymmas inom den reglerade arbetstiden. Undervisning, visst för- och efterarbete, gemensam planering med kollegor, utvecklingssamtal och föräldramöten är exempel på sådant som du ska hinna med under den reglerade arbetstiden.

En mindre del av arbetstiden är förtroendearbetstid. Du styr själv över när och var den tiden ska användas, och du har fått arbetsgivarens förtroende att använda den på det sätt som gagnar din undervisning bäst.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla