Vad ska jag göra om min arbetsgivare tar upp frågan om korttidsarbete?

Om din arbetsgivare kontaktar dig om korttidsarbete ta då omgående kontakt med Lärarnas Riksförbund för råd och stöd.