Uppdaterad

Vem bestämmer om man ska ha föräldramöten eller inte?

Det är rektorns ansvar att se till att forum för god kommunikation och inflytande skapas mellan hem och skola. Att bjuda in till föräldramöte kan vara ett sätt. Det finns ingenting i skollagen som säger att man måste ha föräldramöten, eller att lärare måste vara med. Det är rektorn som avgör saken. Givetvis kan man som lärare också ta initiativ till att erbjuda föräldramöte om man finner att det finns behov och fyller ett syfte. Det är viktigt att stämma av saken med sin rektor, och se till att mötet hålls och ryms inom den ordinarie arbetstiden.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla