Uppdaterad

Vi är tre ämneslärare, och en av oss har sagts upp på grund av arbetsbrist. Nu ska vi i arbetslaget fördela undervisningen bland oss kvarvarande lärare. Hur ska vi göra det?

Exempel: På en skola finns tre lärare i engelska. En av lärarna har nyligen sagts upp på grund av arbetsbrist. Antalet undervisningsgrupper har inte förändrats. Arbetslaget får nu i uppgift att fördela undervisningen i engelska på de kvarvarande lärarna. Hur kan situationen hanteras?

Frågan måste lösas organisatoriskt.

Ett antagande man kan göra är att uppsägning på grund av arbetsbrist har förberetts lång tid i förväg, och att det då gjorts konsekvensanalys av arbetsmiljön för de kvarvarande som ska jobba i den nya och mindre organisationen. Finns det i analysen av kvarvarande organisation ett utrymme för att fördela undervisningen i engelska, utan att det medför risk för ohälsa, beslutar rektor detta.

Att involvera arbetslaget i arbetet om hur lösningen ska se ut är bra, som råd och stöd. Det är dock rektor som fattar beslut om organisation, verksamhet, prioriteringar och arbetsmiljö.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla