Uppdaterad

Jag och en kollega ska åka på studieresa till Paris med elever i åk 1 på gymnasiet. Vi kommer att vara borta fyra dygn. Vad behöver vi tänka på inför resan?

Inför resan måste er rektor fatta beslut om hur studieresan ska utformas. Det är mycket viktigt att ni innan resan startar är överens om hur resan ska bemannas och hur er arbetstid ska förläggas för att reglerna om dygns- och veckovila ska kunna upp­fyllas och att ansvaret för eleverna kan upprätthål­las. Det är också viktigt att ni är överens om vilken typ av kompensation i form av övertidsersättning och kompledighet ni får för resan.

Kontrollera också noga med din arbetsgivare att det finns försäkringar som täcker alla former av skador som kan tänkas uppstå under resan, och att försäkringen omfattar hela den tid du är borta, även restiden.

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst 11 timmars dygnsvila och 36 timmars sammanhängande veckovila. I arbetstidslagen Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om dygnsvila och veckovila.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla