Vi ska ställa om all undervisning till fjärr- och distansundervisning under coronapandemin. Det kommer innebära att jag behöver planera om uppgifter men min tid räcker inte, hur ska jag göra då?

Du behöver använda din arbetstid på ett så rationellt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Håll koll på din tid och var noga med att ta pauser och rast. Samarbeta och samordna med kollegor så att ni inte dubbelarbetar i onödan. Om du känner att situationen är ohållbar behöver du kontakt din chef/rektor för att få hjälp att prioritera.