Uppdaterad

Vilka lärare ska jobba under lovskolan?

När tjänsteplaneringen läggs inför läsåret så bör man ta med i beräkningen att några lärare behöver tas i anspråk för lovskolan. För en ferieanställd lärare med 194 A-dagar och 1360 timmar reglerad arbetstid, kan man alltså inte lägga ut all tid under det ordinarie läsåret, utan behöver planera så att tid finns kvar för lovskolan. Om detta inte har skett, så måste ersättningen lösas genom en särskild överenskommelse mellan läraren och arbetsgivaren eller genom att arbetsgivaren beordrar övertidsarbete.


Se även dessa frågor och svar:

*Lovskola erbjuds de elever i åk 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte nå, gymnasiebehörighet. Denna bestämmelse infördes redan 2017 och bör därför finnas med i arbetsgivarens planering för bemanningen av hela skolåret.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla