Uppdaterad

Vilka villkor gäller för arbete under lovskola?

Om det inte ingår i din tjänsteplanering så har du rätt till ersättning i någon form. Det kan exempelvis finnas ett lokalt kollektivavtal mellan din arbetsgivare och din LR-förening/särskilda förening som reglerar villkoren.

Kontakta ett ombud i din LR-förening för att kontrollera om avtal finns och för att få stöd och råd avseende vad du behöver tänka på och komma överens om innan du accepterar att arbeta på lovskolan. Det som behöver regleras är framförallt hur många timmar du ska arbeta per dag och vilken ersättning som ska utgå.


Se även dessa frågor och svar:

*Lovskola erbjuds de elever i åk 8 och 9 som inte nått, eller riskerar att inte nå, gymnasiebehörighet. Denna bestämmelse infördes redan 2017 och bör därför finnas med i arbetsgivarens planering för bemanningen av hela skolåret.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla