Publicerad

Jag vet inte om min kommande arbetsplats har kollektivavtal. Vad ska jag göra?

Alla kommuner har kollektivavtal, det gäller även inom stat, landsting och region. På det privata sektorn kan det variera, men de flesta har även där kollektivavtal.

Det finns inga centrala register över om en arbetsplats har kollektivavtal eller ej, så det gäller att du själv kollar upp detta. Ställ frågan till arbetsgivaren i första hand. Gå sedan vidare och kontakta LR på din ort som kan hjälpa dig.

Om det inte finns kollektivavtal på arbetsplatsen bör du se det som en varningsflagga för om du ska ta tjänsten alls.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla