Uppdaterad

Spelar det någon roll om jag är med i facket eller inte, när det gäller kollektivavtal?

Ett centralt kollektivavtal omfattar såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Ju fler medlemmar ett fackförbund har, ju starkare part blir förbundet och får bättre möjlighet att förhandla fram bättre villkor.

Som medlem kan du också påverka vilka som väljs till fackliga företrädare, som exempelvis ska besluta om kollektivavtal.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla