Uppdaterad

Kan jag få högre lön för uppdraget att sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega?

Det beror på hur den lokala lönepolicyn ser ut. Men att sätta betyg tillsammans med icke-legitimerade lärare är ett krävande och kvalificerat uppdrag, inte minst om du som lärare behöver göra det ihop med många icke-legitimerade kollegor. Det bör kunna påverka din lön positivt. Ta därför reda på hur den lokala lönepolicyn ser ut hos din arbetsgivare och diskutera frågan med Lärarnas Riksförbunds ombud på skolan.För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla