Uppdaterad

Kan min rektor kräva att jag som legitimerad lärare ska hjälpa till att sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega?

Ja, det ligger inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt att kunna beordra lärare att utföra den här typen av arbetsuppgift, eftersom det är en arbetsuppgift som normalt sett ligger inom ramen för anställningen som lärare.

Beroende på hur stor förändring arbetsuppgiften innebär för den enskilde läraren kan det krävas förhandling enligt medbestämmandelagen samt riskbedömning enligt arbetsmiljölagen innan en lärare tilldelas en ny arbetsuppgift.

Kontakta Lärarnas Riksförbunds lokalombud eller skyddsombud på din skola om du har frågor om förhandlingar, arbetsbelastning eller lön.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla