Uppdaterad

Kan rektorer sätta betyg?

Det finns några få undantagsfall där rektor får avgöra betygen, men det är absolut inget som en rektor kan sätta i system utan att samtidigt bryta mot andra delar av skollagen.

Enligt skollagen ska den som ansvarar för undervisningen sätta betygen. Ifall denne saknar legitimation ska betyget sättas tillsammans med en legitimerad lärare.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla