Publicerad

Kan rektorn kräva att man som legitimerad lärare hjälper till att sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega?

- Ja, rektor kan ställa ett sådant krav. Men det är viktigt att du som lärare får tid avsatt för uppdraget i din tjänsteplanering vid läsårets/terminens början. Om inte uppdraget planerats i tid måste diskussioner föras med arbetsgivaren kring hur utrymme kan skapas utanför ordinarie arbetstid, till exempel om det kan bli fråga om beordrat övertidsarbete med övertidsersättning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla