Kan rektorn kräva att man som legitimerad lärare hjälper till att sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega?

- Ja, rektor kan ställa ett sådant krav. Men det är viktigt att du som lärare får tid avsatt för uppdraget i din tjänsteplanering vid läsårets/terminens början. Om inte uppdraget planerats i tid måste diskussioner föras med arbetsgivaren kring hur utrymme kan skapas utanför ordinarie arbetstid, till exempel om det kan bli fråga om beordrat övertidsarbete med övertidsersättning.