Uppdaterad

Måste jag hjälpa min olegitimerade kollega att sätta betyg?

Rätten för rektorn att leda och fördela arbetet är stark. Rektorn kan därför beordra dig att hjälpa din olegitimerade kollega. Om du vägrar att utföra en arbetsuppgift kan det få arbetsrättsliga konsekvenser och du riskerar att sätta din anställning på spel.

Men rektorn har samtidigt ansvar för att din arbetsbelastning inte riskerar att leda till ohälsa och att arbetsuppgifterna ryms inom din arbetstid. Det kan inte ha varit okänt för rektorn att det i början av terminen fanns en kollega som saknade legitimation och därför inte får sätta betyg på egen hand. Rektorn borde därför redan vid terminens början ha diskuterat detta med dig. Eftersom rektorn har brustit i sitt ansvar och därmed orsakat situationen behöver ni nu hitta en praktisk lösning som både tar hänsyn till rektorns rätt att leda och fördela arbetet och till att arbetsbelastningen inte blir orimligt stor för dig. En möjlig lösning skulle kunna vara att rektorn tar in en vikarie så att du får tid att sätta betyg med din olegitimerade kollega. En annan lösning skulle kunna vara att du får övertidsersättning för det extraarbete som uppstår. Ditt LR-ombud kan hjälpa dig i diskussionen med din rektor.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla