Uppdaterad

Vad innebär det att sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare?

Den som saknar legitimation ska utföra sin betygsättning tillsammans med en legitimerad lärare.

Den legitimerade läraren behöver inte vara behörig i det aktuella ämnet.

Eftersom båda ska signera att betygen är rätt är det viktigt att den legitimerade läraren har fått möjlighet att ta del av den undervisande lärarens betygsunderlag.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla