Vad kan jag kräva för förutsättningar för uppdraget att sätta betyg tillsammans med en olegitimerad kollega?

- Att vara med och sätta betyg innebär att du behöver få möjlighet att ta del av och diskutera din icke-legitimerade kollegas betygsunderlag, helst löpande under tiden undervisningen pågår. Ett sådant uppdrag bör alltså ingå i din tjänsteplanering redan vid läsårets/terminens början. Har detta uppdrag inte planerats i tid ska diskussioner föras med arbetsgivaren om hur utrymme ska skapas inom den ordinarie arbetstiden.

Ifall uppdraget ges med kort varsel kan det bli fråga om beordrat övertidsarbete enligt sedvanliga regler. Övergripande är det viktigt att rektor ser till att det finns fungerande rutiner på skolan för hur arbetet ska gå till.