Vem får sätta betyg?

Enligt skollagen ska den som ansvarar för undervisningen sätta betygen. Ifall denne saknar legitimation ska betyget sättas tillsammans med en legitimerad lärare.

Den legitimerade läraren behöver inte vara behörig i det aktuella ämnet.