Uppdaterad

Jag arbetar 80 procent och vill vara ledig på måndagar. Rektor säger att det inte går. Vad gäller?

Är du inte ledig med stöd av en lag, till exempel föräldraledighetslagen, avgör rektor, mot bakgrund av verksamhetens behov, ledighetens förläggning.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla