Uppdaterad

Jag orkar inte jobba heltid, det är för stressigt. Nu funderar jag på att gå ner i tid. Är det en bra lösning?

Det är inte rimligt att du går ner i tid för att du är stressad på jobbet. I stället ska du diskutera med arbetsgivaren vilka lösningar som finns för att du ska hinna med dina arbetsuppgifter under din reglerade arbetstid.

Arbetsgivaren är ansvarig för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatsen, alltså inte bara den fysiska arbetsmiljön. Varje arbetsplats ska också ha en systematisk arbetsmiljöplan. Planen ska vara ett levande dokument som ser till att man hinner med sitt arbete.

Om du inte tycker att du och arbetsgivaren hittar en bra lösning för din stressiga arbetssituation kan det vara bra att ta med ditt LR-ombud till mötet. Om det inte finns ett ombud på skolan kan du ta med ett ombud från din LR-förening.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 27 00
Mejla