Uppdaterad

Vad innebär en 80-90-100-tjänst?

Det är en modell av arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare som innebär att du arbetar 80 procent till 90 procent av heltidslönen och får 100 procent tjänstepensionsinbetalning.

Nackdelen med en 80-90-100-tjänst är att din allmänna pension riskerar att minska något samt att SGI minskar och det kan därför bli ekonomiskt kännbart om du skulle bli sjuk.
Fördelen är möjligheten att kunna gå ner i tid utan att lönen minskar så mycket. Med tanke på den kommunala ekonomin är dessa tjänster i nuläget inte särskilt vanligt förekommande för våra medlemmar.


För ytterligare information kontakta

Medlemsjouren

08-613 25 55
Mejla